Wij gebruiken Website Cookies
om onze website te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud te tonen en om u een geweldige website-ervaring te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken opent u de instellingen.
Wij gebruiken Website Cookies
Cookie Instellingen
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Functioneel
Disabled
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.
Voorkeuren
Disabled
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont..

Behandelgebieden

Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, taal, spraak, gehoor en slikken.
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Hieronder staat per logopedisch gebied beschreven met welke klachten je te maken kunt krijgen
en hoe dit van invloed kan zijn op je dagelijkse leven

Spreken is een complex proces waarbij meer dan 100 spieren zijn betrokken. De hersenen en de betrokken spieren werken zeer nauwkeurig samen. Hierdoor kan de juiste klank, op precies het goede moment, correct worden uitgesproken.

click voor meer info!

Taal bestaat uit het begrijpen en zelf produceren van klanken, woorden, zinnen en verhalen. Het doel van taal is communicatie. We wisselen informatie uit door elkaar bijvoorbeeld verhalen te vertellen, vragen te stellen of opdrachten te geven.

click voor meer info!

Stemgeluid ontstaat wanneer er lucht vanuit de longen naar buiten stroomt. Wanneer de stembanden open en dichtgaan ontstaat er een basisgeluid. Dit wordt verder gevormd tot herkenbare klanken door de vorm en stand van de kaken, tong en lippen.

click voor meer info!

Afwijkende mondgewoonten zijn alle gewoonten die het evenwicht verstoren van de spieren in- en rondom het mondgebied. Bekende voorbeelden zijn duimen of een speen, maar ook door de mond ademen is nadelig. De tong ligt vaak laag in de mond, waardoor er kracht uit wordt geoefend tegen of tussen de tanden en/of kiezen.

click voor meer info!

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Het wordt gekenmerkt door het veelvuldig herhalen en/of verlengen van klanken en lettergrepen en blokkades tijdens het spreken.

click voor meer info!

Selectief mutisme is een relatief zeldzame angststoornis. Het wordt ook wel omschreven als een vorm van extreme verlegenheid of spreekangst. Het kenmerk van deze kinderen is dat zij thuis wel praten, maar in andere sociale situaties (zoals op school), praten ze niet of zeer weinig.

click voor meer info!

Spraak
Spreken is een complex proces waarbij meer dan 100 spieren zijn betrokken. De hersenen en de betrokken spieren werken zeer nauwkeurig samen. Hierdoor kan de juiste klank, op precies het goede moment, correct worden uitgesproken.

Sommige kinderen hebben moeite met de motorische uitvoering van een klank. Denk maar aan de S of T, waarbij de tong heel duidelijk zichtbaar naar voren komt (lispelen).
Dit heet een fonetische articulatiestoornis.

Er is ook een groep kinderen die moeite heeft met de 'betekenistoekenning' van een klank. Simpel gezegd hebben zij sommige klanken in hun hoofd anders opgeslagen. Ze denken bijvoorbeeld dat zij een K uitspreken, terwijl het in werkelijkheid een T is. Een woord als 'koe' wordt dan 'toe'.
Dit heet een fonologische articulatiestoornis.

Kinderen die problemen hebben met de articulatie, zijn vaak minder goed verstaanbaar voor anderen. Ze krijgen regelmatig te horen "Wat zeg je?" of "Praat eens duidelijk".

Het kan heel vervelend zijn om telkens te moeten herhalen wat je zegt of om voortdurend gecorrigeerd te worden. Vooral als het zelf nog niet lukt om de klanken zelf goed uit te spreken.


Bovendien zijn veel kinderen zich niet bewust van hun eigen uitspraak. Ze denken écht dat 'toe' als 'koe' klinkt. Het heeft daarom geen zin om te corrigeren, omdat dit het kind alleen maar onzeker of gefrustreerd maakt. Het is beter om het woord goed te herhalen. Kinderen leren immers praten door ons te imiteren!

Balans Logopedie Nunspeet behandelt articulatieproblemen volgens de therapieprogramma's van Hodson & Paden, Metaphon en PROMPT.
Taal
Taal bestaat uit het begrijpen en zelf produceren van klanken, woorden, zinnen en verhalen. Het doel van taal is communicatie. We wisselen informatie uit door elkaar bijvoorbeeld verhalen te vertellen, vragen te stellen of opdrachten te geven.

Kinderen en volwassenen die moeite hebben met het begrijpen van taal, lopen tegen problemen aan als 'Wat betekent dit woord?' of 'Wat moet ik doen bij deze opdracht?' Doordat je de ander soms minder goed begrijpt, kun je anders reageren dan de omgeving van je verwacht. Je voert bijvoorbeeld een opdracht niet of slechts gedeeltelijk uit.

Als je moeite hebt met het produceren van taal, kun je jezelf afvragen 'Welk woord hoort bij dat ding?', 'Hoe maak ik deze zin?' of 'Hoe moet ik dit vertellen?' Je gebruikt bijvoorbeeld woorden die niet specifiek genoeg zijn ('dier' voor 'leeuw') of je maakt zinnen die grammaticaal niet kloppen. Hierdoor word je niet altijd goed begrepen door anderen.

Het is ook mogelijk dat je moeite hebt met het sociale gebruik van de taal. Het kan lastig zijn om figuurlijke taal te begrijpen, zoals uitdrukkingen of taalgrapjes. Ook kan het voorkomen dat je het moeilijk vindt om een gesprek te voeren. Je weet dan bijvoorbeeld niet zo goed wanneer je de beurt moet nemen of juist moet afstaan. Het contact met anderen kan daardoor moeizamer verlopen.

De werkwijze binnen de taaltherapie verschilt per probleem.
Bij kinderen met taalproblemen is het belangrijk dat ouders, school en de logopedist gezamenlijk het kind ondersteunen. Op deze manier wordt de therapie nog beter afgestemd op het dagelijkse leven.
Stem

Stemgeluid ontstaat wanneer er lucht vanuit de longen naar buiten stroomt. Wanneer de stembanden open en dichtgaan ontstaat er een basisgeluid. Dit wordt verder gevormd tot herkenbare klanken door de vorm en stand van de kaken, tong en lippen.


Een veel gehoord probleem van mensen met stemklachten, is dat hun stem hees of schor klinkt. Vaak gaat dit samen met een gespannen, vermoeid en soms zelfs pijnlijk gevoel. Ook kan het voorkomen dat je oppervlakkig ademhaalt of snel buiten adem raakt tijdens het spreken.


Stemklachten ontstaan vaak door een verkeerd gebruik van de stem en/of schadelijke gewoonten, zoals veelvuldig keelschrapen of roken. Heb je eenmaal last van je stem, dan kost het steeds meer moeite om nog een goed stemgeluid te maken. Hierdoor worden de stem en de spieren rondom het strottenhoofd verder geforceerd.


Stemklachten kunnen een grote impact hebben op je sociale leven. Het kost vaak veel energie om goed verstaanbaar te spreken. Soms ontstaat er ook schaamte voor het eigen stemgeluid. Mensen met stemklachten geven regelmatig aan dat zij alledaagse situaties, zoals telefoneren of het bezoeken van een verjaardag, liever vermijden.


Tijdens de behandeling werken we samen aan meer ontspanning en een beter gebruik van de adem en de stem. Daarnaast krijg je praktisch advies hoe je in het dagelijks leven zorg kunt dragen voor het behoud van de stem.


Balans Logopedie Nunspeet werkt volgende de gangbare stemmethoden van o.a. Coblenzer, Pahn en de Accentmethode.

Ook Lax Vox (het bubbelen) en MLF (manuele larynx facilitatie) worden veel ingezet.

Afwijkende mondgewoonten
Afwijkende mondgewoonten zijn alle gewoonten die het evenwicht verstoren van de spieren in- en rondom het mondgebied. Bekende voorbeelden zijn duimen of een speen, maar ook door de mond ademen is nadelig. De tong ligt vaak laag in de mond, waardoor er kracht uit wordt geoefend tegen of tussen de tanden en/of kiezen.

Hoewel afwijkende mondgewoonten vrij onschuldig lijken, kunnen ze voor forse klachten zorgen. Zo kun je vatbaarder worden voor keelinfecties en gehoorontstekingen. Je kunt ook te maken krijgen met een afwijkende kaak/- en of gebitsstand, zoals een overbeet of een open beet. Het is mogelijk dat je sommige klanken uitspreekt met je tong tussen je tanden of kiezen. Dit heet slissen of lispelen. Soms ontstaan er ook slaapstoornissen.

Balans Logopedie Nunspeet behandelt zowel kinderen als volwassenen met afwijkende mondgewoonten. Afhankelijk van het probleem is de behandeling gericht op het aanleren van een neusademhaling met lipsluiting, een juiste tongpositie in rust en een correcte slik. Vaak wordt er naast de behandeling een bitje ingezet om de nieuwe gewoonten sneller te automatiseren.

Balans Logopedie Nunspeet onderhoudt goede contacten met tandartsen en orthodontisten in de regio. De therapie wordt gegeven volgens de OMFT methode met ondersteuning van een FroggyMouth of Myobrace.
Chronisch hoesten
Er is sprake van chronisch hoesten wanneer je langer dan 8 weken last hebt van hoesten, kuchen of keelschrapen. Het wordt vaak omschreven als een droge geïrriteerde hoest die wordt geprikkeld vanuit de keel en meerdere keren per dag voorkomt.

Het hoesten kan grote invloed hebben op je dagelijkse leven. Veelgehoorde klachten zijn keelpijn en een brok in de keel. Ook vermoeidheid door een onderbroken nachtrust en het vermijden van sociale activiteiten uit angst voor een hoestbui komen veelvuldig voor.


Balans Logopedie Nunspeet volgt het logopedisch behandelprogramma SPEICH-C van het Isala ziekenhuis in Zwolle. De behandeling is o.a. gericht op het aanleren van de juiste hoesttechnieken en het leren herkennen en beheersen van de hoestprikkel.

Stotteren
Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Het wordt gekenmerkt door het veelvuldig herhalen en/of verlengen van klanken en lettergrepen en blokkades tijdens het spreken.

Als je last hebt van stotteren, is de kans groot dat je jezelf (on)bewust manieren hebt aangeleerd om het stotteren zo veel mogelijk te voorkomen. Het kan zijn dat je probeert om het woord eruit te duwen en daarbij ook bewegingen maakt met je ogen, hoofd en/of armen. Het kan ook zijn dat je bepaalde woorden vermijdt, omdat je weet dat je hier vaak op stottert.

Het kan je heel onzeker maken als het niet lukt om vloeiend te praten in het bijzijn van anderen. Zeker als de omgeving reageert op een manier die niet prettig is. Het stotteren veroorzaakt dan ook vaak lichamelijke en emotionele spanning, zoals schaamte, spreekangst of een gevoel van falen. Andersom kan spanning het stotteren weer verergeren.

Het is in de therapie belangrijk om aandacht te hebben voor alle factoren. Dus niet alleen aan het stotteren zelf, maar ook aan de strategieën die je gebruikt en de impact die het stotteren heeft op je leven. Bijna altijd wordt ook de omgeving erbij betrokken.

Balans Logopedie Nunspeet staat ingeschreven in het NVLF register voor stotteren en heeft goede contacten met stottercentra in de regio. Voor kinderen tot 6 jaar wordt er gebruik gemaakt van de behandelmethoden DCM, Lidcombe en Mini-KIDS. Oudere kinderen worden behandeld volgens de MIDVAS methode.
Selectief mutisme

Selectief mutisme is een relatief zeldzame angststoornis. Het wordt ook wel omschreven als een vorm van extreme verlegenheid of spreekangst. Het kenmerk van deze kinderen is dat zij thuis wel praten, maar in andere sociale situaties (zoals op school), praten ze niet of zeer weinig.

Kinderen met selectief mutisme bevriezen als ze moeten praten. Het bevriezen is een angstreactie, waarbij het kind verstijft. Het gevoel dat je wordt overspoeld door angst is een hele nare ervaring. Je hebt er zelf totaal geen controle over.

Tegelijkertijd verwacht de buitenwereld dat je gaat praten. Goedbedoelde opmerkingen als "Kom op!" of "Ik wacht tot je het gezegd hebt" hebben een averechts effect. Er wordt iets van je verlangd wat op dat moment niet haalbaar is. Het gevolg is dat de spreekangst toeneemt.

Selectief mutisme zorgt voor ernstige beperkingen in het dagelijkse leven. Als je (bijna) niet durft te praten is het heel lastig om volwaardig mee te doen in de klas of op een sportclub. Het is ook lastig om vriendschappen te sluiten, speelafspraakjes te maken of mee te doen met partijtjes.

Kinderen met selectief mutisme en hun ouders staan in onze talige maatschappij voor grote uitdagingen. Omdat het een vrij onbekende stoornis is, ontbreekt het regelmatig aan begrip. Daarnaast is het soms lastig om de juiste hulp te vinden.

Balans Logopedie Nunspeet volgt het behandelprotocol 'Praten op school, een kwestie van doen' van Levvel. Op de informatiepagina Selectief Mutisme vindt u meer informatie over het behandeltraject.
Selectief mutisme

Selectief mutisme is een relatief zeldzame angststoornis. Het wordt ook wel omschreven als een vorm van extreme verlegenheid of spreekangst. Het kenmerk van deze kinderen is dat zij thuis wel praten, maar in andere sociale situaties (zoals op school), praten ze niet of zeer weinig.

Kinderen met selectief mutisme bevriezen als ze moeten praten. Het bevriezen is een angstreactie, waarbij het kind verstijft. Het gevoel dat je wordt overspoeld door angst is een hele nare ervaring. Je hebt er zelf totaal geen controle over.

Tegelijkertijd verwacht de buitenwereld dat je gaat praten. Goedbedoelde opmerkingen als "Kom op!" of "Ik wacht tot je het gezegd hebt" hebben een averechts effect. Er wordt iets van je verlangd wat op dat moment niet haalbaar is. Het gevolg is dat de spreekangst toeneemt.

Selectief mutisme zorgt voor ernstige beperkingen in het dagelijkse leven. Als je (bijna) niet durft te praten is het heel lastig om volwaardig mee te doen in de klas of op een sportclub. Het is ook lastig om vriendschappen te sluiten, speelafspraakjes te maken of mee te doen met partijtjes.

Kinderen met selectief mutisme en hun ouders staan in onze talige maatschappij voor grote uitdagingen. Omdat het een vrij onbekende stoornis is, ontbreekt het regelmatig aan begrip. Daarnaast is het soms lastig om de juiste hulp te vinden.

Balans Logopedie Nunspeet volgt het behandelprotocol 'Praten op school, een kwestie van doen' van Levvel. Op de informatiepagina Selectief Mutisme vindt u meer informatie over het behandeltraject.